Category: Blog

Đi Chùa.

Các bạn nào đi chùa Vĩnh Nghiêm có thấy cảnh xếp hàng đứng chờ gióng chuông ko? Trong dòng người xếp hàng thì sẽ thấy Một số người tay vẫn…