Gọi là Bùng Binh hay là Vòng Xoay – Vòng Xuyến.

Từ điển Việt Nam phổ thông in tại Sài Gòn 1952 không có định nghĩa các từ “Vòng Xoay” hay “Bùng Binh”.

Nguồn gốc của từ Bùng Binh

Nhưng nguồn gốc có thể xuất phát từ tên gọi là “Bồn Binh” và chỉ được gọi ở Sài Gòn xưa.
“Bồn” hiểu là bồn hoa, bồn nước…được xây cao lên ở ngã 4 để phân luồng giao thông…
Cuối tuần Binh lính Pháp hay tụ tập lại chơi nhạc, thổi kèn…Lâu dần người dân đặt tên nó thành “Bồn Binh” cho địa điểm này. Ám chỉ chỗ cái “bồn” có binh lính hay tụ tập.

bùng binh - vòng xoay - vòng xuyến
“Bùng Binh” ngay Thương Xá Tax được ghi nhận là Bùng Binh đầu tiên tại Sài Gòn.

Sau năm 1975, 2 chữ “Bồn Binh” không còn được dùng nữa mà thay vào đó là “Bùng Binh”.
Cũng có thể hiểu như là một kiểu thống nhất phiên âm giống như trước đó gọi là “Tân Sơn Nhứt” thì sau này gọi là “Tân Sơn Nhất”.

“Bùng Binh” được ghi nhận tại Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học – Vietlex (NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2009): “Bùng binh: Vòng tròn được vây cao [thường có hoa, cây cảnh bên trong] nằm ở giữa các ngả đường giao nhau để làm mốc cho xe cộ lưu thông”.

Vòng Xoay – Vòng Xuyến

Khó hiểu hơn nữa là ngoài 2 cách gọi trên thì Bộ GTVT lại đưa ra 2 chữ “Vòng Xuyến” để thay thế.
bùng binh - vòng xoay - vòng xuyến

Hiện nay Từ điển tiếng Việt (2009) nói trên cũng chưa ghi nhận từ “vòng xuyến”, nhưng trong Luật giao thông đường bộ 2008 và Luật giao thông đường bộ 2015 đều sử dụng từ “vòng xuyến” . Dù vậy, trong hai văn bản Luật giao thông đường bộ này đều có phần “giải thích từ ngữ” với 32 đơn vị từ ngữ được giải thích, trong đó không có từ “vòng xuyến”.

Có lẽ từ các dự án BOT và Trạm “thu giá” thay cho từ “thu phí” cũng là do một vị cán bộ nào của Bộ GTVT nghĩ ra không chừng…hại não quá mà!!!


Trạm Thu “Giá” – 1 cách gọi khác của Trạm thu phí BOT từ trước đến giờ.

CuocSongSaiGon : tổng hợp