Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý 4 số lượng vaccine Covid-19 về nhiều hơn, riêng Pfizer là khoảng 47-50 triệu liều.

Ngoài khoảng 50 triệu liều Pfizer về trong quý 4, số vaccine từ các nguồn khác cũng về, song chưa rõ kế hoạch cụ thể.

By admin