tên miền

VNNIC cho phép đăng ký mới 3 đuôi tên miền .vn siêu rẻ từ 1/6/2023

tên miền .vn

3 đuôi tên miền mới .io.vn / .id.vn và .ai.vn.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), từ ngày 1-6, 3 đuôi tên miền gắn với chuyển đổi số AI.VN, ID.VN  và IO.VN – sẽ được mở cho người dân đăng ký sử dụng.

ID.VN: Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.
IO.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng;
AI.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thay đổi giá đăng ký .VN

Đối với các đuôi tên miền cũ, Lệ phí đăng ký + phí duy trì theo thông tư 20/2023/TT-BTC sẽ được update và có hiệu lực vào ngày 1.6.2023

Trong đợt thay đổi giá này phần lớn các dịch vụ chỉ thay đổi phần giá trị nộp vào ngân sách Nhà nước (Phí và Lệ phí) áp dụng theo thông tư mới. Riêng phần phí dich vụ của Nhà đăng ký không thay đổi.

Lưu ý: Giá của tên miền quốc gia .VN bao gồm: Lệ phí đăng ký + phí duy trì + phí dịch vụ của Nhà đăng ký.

Đăng ký Miễn Phí 01 tên miền .ID.VN/.BIZ.VN

Đăng ký Miễn Phí – Áp dùng cho các đối tượng ưu đãi, ngoài các đối tượng này đăng ký theo mức giá đã niêm yết trên bảng giá

.ID.VN
– Cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 đến 23 tuổi.
– Miễn lệ phí đăng ký (lần đầu) và phí duy trì cho 02 (hai) năm sử dụng tên miền.

BIZ.VN
– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 01 năm cho đến thời điểm đăng ký tên miền.
– Hộ kinh doanh (có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).
Miễn lệ phí đăng ký (lần đầu) và phí duy trì cho 02 (hai) năm sử dụng tên miền.

Thời gian áp dụng ưu đãi đăng ký miễn phí .ID.VN, BIZ.VN: Từ 01/6/2023 đến 31/12/2025.

Gợi ý Link đăng ký https://www.pavietnam.vn/vn/id-biz-vn.html
Xem hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/dang-ky-ten-mien-id-vn-mien-phi-2-nam-dau.html

By admin